ศูนย์การเรียนรู้ กรมแพทย์ทหารบก

Visitors Amed Km

130867

Your IP: 54.198.52.82
Server Time: 2018-09-24 01:19:58

Login Form

 

การปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตของนายสิบพยาบาล

 PERFORM COMBAT MEDIC CARE

                การดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี (Tactical combat casualty care, TCCC) ทำให้ผู้บาดเจ็บในสนามรบ มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นได้เป็น 3 ระยะที่สำคัญคือ การดูแลระหว่างการปะทะ การดูแลในพื้นที่หลังการปะทะ และ การส่งกลับทางยุทธวิธี การพัฒนาบริการแพทย์ในสนาม มีหลากหลายวิธี  เช่น การพัฒนาสิ่งอุปกรณ์ป้องกันตน การดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี การส่งกลับให้เร็วขึ้น และ ฝึกฝนทักษะนายสิบพยาบาล......

1.  เนื้อหา Microsoft word

2. เนื้อหา Microsoft powerpoint